Zaangażowanie w pracę ma bezpośredni wpływ na lojalność wobec firmy, a także motywację pracownika. Przekłada się więc bezpośrednio na możliwość utrzymania zespołu i zmniejszenie rotacji pracowników, co jest wielką zaletą w czasach pandemii i dynamicznych zmian na rynku pracy.

Dlaczego zaangażowany pracownik jest niezwykle cenny? 

Zaangażowanie bezpośrednio przekłada się na poczucie sensu i motywację pracowników, ale także na wydajność i zarobki firmy. Zaangażowanie tworzy lojalnych pracowników, którzy okazują swoje przywiązanie zarówno podczas wykonywania codziennych obowiązków jak i w działaniach na zewnątrz organizacji. Zaangażowany pracownik chce pozostać w firmie jak najdłużej, co pozwala na utrzymanie silnego i dobrze pracującego zespołu. 

Zaangażowany pracownik osiąga lepsze wyniki, ponieważ doświadcza pozytywnych emocji – co pomaga mu w poszukiwaniu nowych rozwiązań i budowaniu zasobów. Ma także lepsze zdrowie, które pozwala mu poświęcić więcej energii na pracę. Często przekazuje zaangażowanie nastawienie współpracownikom, co wpływa na produktywną pracę całego zespołu. 

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

  • zasoby zawodowe

Badania pokazują, że zasoby, które oddziaływały na wysokie zaangażowanie w pracę to: różnorodność zadań, dostawanie ważnych zadań od wykonania, autonomia pracownika, feedback, wsparcie od współpracowników, dobre relacje z przełożonym. Zasoby te wywierają tak pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników, że redukują negatywne oddziaływanie przeszkód i wymagań pracy – zarówno fizycznych jak i psychicznych. 

Naukowcy z profesorem Hakanenem na czele zbadali fińskich dentystów, chcąc sprawdzić jak kombinacja wysokich wymagań oraz wysokich zasobów wpływa na zaangażowanie w pracę. Naukowcy wysunęli hipotezę, że zasoby (np. relacje ze współpracownikami, różnorodność posiadanych umiejętności) będą kluczowe w utrzymaniu zaangażowania w warunkach wysokich wymagań zawodowych ( np. dużego przepracowania, niesprzyjających warunkach fizycznych). Jak się okazało, hipoteza się potwierdziła: na przykład różnorodność posiadanych umiejętności i zadań podniosła zaangażowanie w pracę podczas przeładowania obowiązkami, znosząc negatywne oddziaływanie trudności.

Podobne wnioski wyciągnął Bakker badając fińskich nauczycieli. Odkrył, że zasoby zawodowe działają niczym tarcza ochronna i zmniejszają negatywny wpływ trudnych zachowań czy nieposłuszeństwa podopiecznych.  Najważniejszymi zasobami  dla utrzymania zaangażowania nauczycieli okazały się: wsparcie przełożonych, innowacyjność, docenienie wykonywanej pracy czy dobra organizacja szkoły. 

  • czynniki indywidualne 

Bardzo dużą rolę grają także czynniki indywidualne. Na przykład ekstrawertycy często wyrażają pozytywne emocje, potrzebują wysokiej intensywności interakcji społecznych i dużej stymulacji. Mają także tendencję do bycia optymistami. Te charakterystyki są pomocne przy aktywnym poszukiwaniu wsparcia od współpracowników czy proszeniu przełożonych o feedback.  Jeśli chodzi o czynniki Wielkiej Piątki stabilność emocjonalna, ekstrawersja i sumienność są związane z wysokim zaangażowaniem w pracy. 

Jak pracodawca może budować zaangażowanie pracowników? 

Pracodawca oczywiście ma ogromny wpływ na poziom zaangażowania pracowników i może go aktywnie budować. Jakimi sposobami? 

  • Wartości i nastawienie na rozwój 

Aby pracownicy byli zaangażowani w pracę ich wartości powinny pokrywać się z wartościami firmy. Ważnym jest więc aktywne wdrażanie nowych pracowników wizję, ideały  i wartości firmy.  Warto postawić na klarowną komunikację odnośnie wartości organizacji oraz spójne działania jeśli chodzi o ich realizację.

Pozytywnym sygnałem dla pracowników jest  możliwość rozwoju indywidualnych umiejętności – co wzmacnia także pozycję firmy na rynku pracy. Warto zainwestować w kursy i szkolenia, aby pokazać że organizacja ceni sobie aspiracje pracowników i ich indywidualne kompetencje. 

  • Docenianie najlepszych pracowników 

Ważne jest aby poświęcać uwagę osobom, które są często jednymi z najważniejszych pracowników w firmie. Osoby które osiągają najlepsze wyniki i rezultaty powinny być zauważane i nagradzane.  Nieformalne uznania są cenne, ale warto ustanowić system nagród i premii, tak aby topowi pracownicy byli przykładem dla innych. 

  • Przejrzystość i komunikacja 

Pracownicy niezależnie od firmy, chcą być wysłuchiwani i informowani o tym, co aktualnie dzieje się w organizacji.  Stworzenie siatki komunikacyjnej, oraz możliwości swobodnej i szczerej wymiany informacji ze współpracownikami i przełożonymi jest kluczowe w kształtowaniu zaangażowania pracowników. 

Źródła:

https://www.researchgate.net/profile/Ana-Sanz-Vergel-2/publication/263851330_Burnout_and_Work_Engagement_The_JD-R_Approach/links/0046353c18cb881c27000000/Burnout-and-Work-Engagement-The-JD-R-Approach.pdf