Podaj dwadzieścia zastosowań długopisu. Rozwiąż zagadkę logiczną. Wszyscy słyszeliśmy o słynnych zadaniach rekrutacyjnych sprawdzających “kreatywność”  kandydatów w wielkich korporacjach, takich jak Google. Ale czy faktycznie sprawdzanie umiejętności rozwiązywania zagadek ma jakikolwiek sens w przypadku selekcji przyszłych pracowników? 

Co zrobisz, kiedy włożą Cię do miksera?

Firma Google znana była z testowania kandydatów poprzez zadawanie im zagadek logicznych. Jedna z takich łamigłówek brzmiała: „Wyobraź sobie, że pomniejszono cię do rozmiaru dziesięciogroszówki i wrzucono do miksera, który zaraz zostanie włączony – co robisz?”. Dobra odpowiedź brzmi: wyskakuję. 

Okazuje się, że kandydaci dobrze rozwiązujący łamigłówki, wcale nie są lepszymi programistami czy analitykami. Dlaczego? Ponieważ umiejętność rozwiązywania zagadek nie potrafi niczego przewidzieć. Nie dostarcza żadnych informacji o spodziewanej efektywności pracownika czy o jego dopasowaniu do konkretnego stanowiska. 

Laszlo Bock, wiceprezydent Google ds. personalnych, po przeprowadzonych przez firmę badaniach stwierdził, że ten sposób selekcji to zupełna strata czasu. Po latach błędów popełnianych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, organizacja uderzyła się w pierś i skierowała w stronę używania wystandaryzowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych.

Jednak różne, dziwne formy rozmów czy zadań rekrutacyjnych są bolączką ogromnej ilości firm, także tych w Polsce. Znalezienie odpowiedniego, efektywnego pracownika na dane stanowisko jest wielkim sukcesem firmy, który poprawia wydajność organizacji. Dlaczego więc tylu specjalistów HR stosuje nieuzasadnione, niepoparte żadnymi dowodami metody selekcyjne?  Być może wierzą, że “kreatywność” = inteligencja, a ta cecha jest już wystarczającą przepustką do bycia świetnym pracownikiem, niezależnie od stanowiska? Jest to forma sprawdzenia odporność na stres? A może, jak mówią złośliwi – rekruterzy chcą po prostu poczuć się mądrzejsi od kandydata. 

Czym jest rekrutacja oparta na dowodach (evidence-based)? 

Głównym założeniem opierania się na dowodach w rekrutacji jest to, że decyzje powinny opierać się na analizie wszystkich dostępnych dowodów. Nie sięgamy po informacje najbardziej dostępne czy popularne, lecz podchodzimy krytycznie do całego procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Nie polegamy na intuicji, powielanych mitach czy schematach. Problemem wielu specjalistów HR jest sięganie po dowody mało wiarygodne, niezweryfikowane, nie dające się poddać standaryzacji. 

Podejście evidence-based zawiera w sobie przekonanie, że metoda naukowa dostarcza nam najlepszych sposobów i narzędzi do  prognozowania przyszłości, w tym przyszłości pracowników w organizacji. Oczywiście, dowody naukowe nie są jedynym źródłem informacji w trakcie podejmowania decyzji. Rekrutacja evidence-based czerpie z kilku pól danych:

  • danych naukowych: dowody empiryczne oparte na badaniach naukowych
  • danych organizacyjnych: fakty zebrane przez organizację
  • danych interesariuszy: wartości, przekonania osób oraz organizacji związanych z działalnością firmy
  • danych ekspertów: opinie osób doświadczonych w konkretnym obszarze zawodowym  

Zarządzanie oparte na dowodach to odrzucenie osobistych preferencji, intuicji, rekrutacyjnych mitów, organizacyjnych sloganów na rzecz faktów, empirycznych dowodów. Celem podejścia jest podejmowanie dobrych decyzji, przy użyciu trafnych narzędzi pozwalających przewidzieć przyszłość organizacyjną.  Organizacją rozwijającą podejście oparte na dowodach jest Center for Evidence Based Management. 

Intuicja i mity w zarządzaniu…

Największym problemem rekrutacji, także w Polsce, jest opieranie się na intuicji i mitach. Istnieje oczywiście ogromne zróżnicowanie wśród firm, jeśli chodzi o poziom i sposób rekrutowania. Jednak wielu specjalistów HR wydaje się mieć małe pojęcie na temat korzystania z wystandaryzowanych i wiarygodnych narzędzi rekrutacyjnych.  Wielu specjalistów posiada błędne przekonania, że podchwytliwe pytania na rozmowie rekrutacyjnej są lepszą metodą selekcji niż np. test zdolności poznawczych. 

Dużą winę za ten stan rzeczy ponosi brak przepływu informacji między nauką a organizacjami biznesowymi. Badania naukowe opisujące najlepsze metody, tworzące modele i narzędzia często nie są spopularyzowane, rozpowszechnione. Zazwyczaj też artykuły naukowe pisane są w sposób, który trudno przełożyć na praktykę. 

Co robić? Najlepszym rozwiązaniem jest poszerzanie wiedzy i ciągłe doszkalanie się przez specjalistów HR. Dogłębne poszukiwanie rozwiązań i sprawdzanie najnowszych informacji czy badań naukowych pozwoli na najlepsze dopasowanie metody rekrutacji, w oparciu o rzetelne dowody.  

Źródła:

Barends E., Rouseeau D.M. Briner R.B (2014) Evidence-Based Management, The Basic Principles , Center for Evidence Based Management  https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Evidence-Based-Practice-The-Basic-Principles-vs-Dec-2015.pdf

Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o pracę, proces zatrudniania może być zniechęcający. Chcesz zaprezentować swoje umiejętności i zdolności w jak najlepszym świetle, ale czasami masz wrażenie, że rekruterzy szukają czegoś, co jest niemożliwe do określenia. I tu właśnie z pomocą przychodzi hiree.

hiree to platforma rekrutacyjna i selekcyjna, która opiera się na metodach opartych na dowodach, wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Dzięki wykorzystaniu podejścia opartego na danych, hiree ma na celu dostarczenie pracodawcom dokładnych ocen dopasowania każdego kandydata do konkretnych ról. Oznacza to, że zamiast polegać na niejasnych intuicjach lub przestarzałych stereotypach dotyczących tego, co czyni kogoś idealnym pracownikiem, hiree oferuje naukowe podejście, które traktuje każdą osobę jako jednostkę z unikalnymi mocnymi i słabymi stronami.

Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o swoją pierwszą pracę, czy też zmieniasz zawód po latach doświadczeń, hiree pomoże Ci pewnie przeprowadzić Cię przez proces rekrutacji. Dzięki naszemu rynkowi napędzanemu przez sztuczną inteligencję, oferujemy przejrzystość procesu rekrutacji, aby każdy kandydat miał równe szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska w oparciu o swoje zalety.

Jeśli masz już dość tego, że podczas rozmów kwalifikacyjnych czujesz się jak kolejny element układanki lub nie jesteś pewien, czy jesteś odpowiedni na dane stanowisko ze względu na subiektywne procesy selekcji stosowane przez tradycyjnych rekruterów – zwróć się w stronę hiree! Dążymy do tego, aby każdy był dokładnie dopasowany do firmy, w której będzie się dobrze czuł, a jednocześnie zapewniamy przejrzystość w całym procesie rekrutacji.