Obowiązkiem każdego pracodawcy powinno być zapewnienie pracownikom godnej pracy. Niestety, w wielu firmach szacunek wobec pracowników i ich potrzeb spychany jest na dalszy plan, ustępując miejsca presji produktywności, mobbingowi czy zbyt małemu wynagrodzeniu. 

Pracownik posiadający godną pracę może cieszyć się zdrowiem psychicznym, satysfakcją i poczuciem bezpieczeństwa, a co za tym idzie jest też bardziej efektywny. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę czym jest godna praca. 

Decent work – definicja i struktura 

“Godna praca” to termin ukuty w środowisku psychologii pracy, który określa warunki konieczne do poczucia bezpieczeństwa zawodowego, godności, szacunku do samego siebie i wolności. 

Jak twierdzą Maree i di Fabio, badacze zajmujący się psychologią pracy: 

“Godna praca pomaga wszystkim pracownikom osiągnąć poczucie szacunku do samego siebie i godności, doświadczać wolności i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz (o ile to możliwe) daje możliwość wyboru i wykonywania produktywnej, znaczącej i satysfakcjonującej pracy, która pozwoli im odpowiednio i bez ograniczenia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”

Godną pracę można określić więc przez kilka głównych cech: 

  • poczucie wolności
  • bezpieczeństwo
  • poczucie godności
  • poczucie spełnienia
  • możliwość realizowania swojego potencjału dla dobra wspólnoty
  • możliwość rozwoju zgodnie z celami i wartościami jednostki 

Czynniki składające się na godną pracę 

Czynniki systemowe biorą pod uwagę warunki pracownicze wynikające z poziomu państwa, regionu czy prawa. Obejmują takie zachowania jak brak dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę czy orientację, stabilność zatrudnienia. Ważna jest też wielkość bezrobocia i miejsca pracy dla tych, którzy chcą pracować oraz brak marginalizacji. 

Czynniki wynikające bezpośrednio z miejsca pracy to poczucie bezpieczeństwa pracowników, godne wynagrodzenie, brak mobbingu, możliwość wyrażania swojego zdania i opinii w firmie, dostosowywanie organizacji do potrzeb swoich pracowników. Nie wolno zapominać także o warunkach fizycznych – czyli odpowiedniej temperaturze, czy ilości godzin pracy. 

Czynniki indywidualne wpływające na poczucie godności to możliwość pracy odpowiedniej do swoich kwalifikacji, satysfakcja z wykonywania zawodu czy poczucie sensowności wykonywanej pracy.  

Należy zauważyć, że wiele wyżej wspomnianych czynników może nie wypływać z jednego źródła. Godne wynagrodzenie nie jest jedynie decyzją szefa, ale wynika także z ustanowionych przez państwo praw pracownika takich jak np. płaca minimalna. Bezpieczeństwo w miejscu pracy wynika z organizacji i zasad firmy, ale duże znaczenie mają ustalenia systemowe i aktywność takich jednostek jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy. 

 

Decent work: pracownik call center kontra grafik w startupie 

Aby łatwiej było nam zrozumieć jak wygląda praca godna i niegodna skupmy się na dwóch przykładach.

Wyobraźmy sobie pracownika call center pewnej firmy i spróbujmy określić czy podstawowe  warunki godnej pracy zostają spełnione w zatrudniającej go organizacji. 

Jeśli chodzi o poczucie wolności, pracownik niższego szczebla może być ciągle kontrolowany, używa wyłącznie ścisłego skryptu w rozmowie z klientem, są nakładane na niego kary finansowe. Nie może liczyć także na bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę niestabilną wysokość wynagrodzenia i zatrudnienie na umowie zleceniu. Nieosiągnięte jest także poczucie godności i spełnienia – wynagrodzenie jest bardzo niskie, pracownik zagrożony jest mobbingiem, wymagana jest od niego wręcz służalcza postawa wobec klienta. Możliwość realizowania swojego potencjału dla dobra wspólnoty jest znikoma i ograniczona tak samo jak możliwość rozwoju zgodnie z celami i wartościami jednostki kiedy brak jest perspektyw rozwoju, awansu czy podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Teraz spróbujmy ustalić warunki godnej pracy u wyobrażonego przez nas grafika małego startupu. 

Jeśli chodzi o poczucie wolności, pracownik może sam ustalać kolejność wykonywanych zadań, ma wybór pracy zdalnej lub stacjonarnej, posiada prawo rozwiązywania problemów według swoich własnych pomysłów. Może liczyć na bezpieczeństwo, będąc zatrudnionym na umowie o pracę. Urzeczywistnione jest poczucie godności i spełnienia – wynagrodzenie jest odpowiednie do kwalifikacji, pracownik ma możliwość wyrażania swoich opinii i uwag. Skupiając się na możliwości realizowania swojego potencjału dla dobra wspólnoty oraz możliwości rozwoju zgodnie z celami i wartościami jednostki osoba może podnosić swoje kwalifikacje, ma możliwość awansu, realizuje swój potencjał kreatywny, dzieli się swoimi pomysłami z grupą, sama wybiera rozwój swojej kariery. 

 

Źródła: 

Di Fabio, A., & Maree, J. G. (2016). Using a transdisciplinary interpretive lens to broaden reflections onalleviating poverty and promoting decent work. Frontiers in Psychology, 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.00503

Szukanie pracy, która oferuje godne warunki pracy może być nie lada wyzwaniem. Ale dzięki hiree możesz mieć pewność, że Twój potencjalny pracodawca jest zaangażowany w zapewnienie Ci uczciwych i godnych warunków pracy.

W hiree rekrutacja i selekcja są oparte na dowodach, co oznacza, że platforma opiera się na decyzjach opartych na danych, gdy chodzi o dopasowanie kandydatów do pracodawców. Zapewnia to przejrzystość procesu zatrudniania i ogranicza uprzedzenia, które mogłyby skutkować dyskryminacją lub niesprawiedliwym traktowaniem kandydatów.

Co więcej, rynek hiree napędzany przez AI pozwala zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom znaleźć się bardziej efektywnie dzięki zaawansowanym algorytmom. W efekcie powstają lepsze dopasowania, dzięki czemu osoby poszukujące pracy mają większe szanse na znalezienie stanowiska, na którym będą się dobrze rozwijać.

Współpraca z pracodawcą, który ceni bezpieczeństwo, godność i wolność swoich pracowników, jest kluczowa dla osiągnięcia poczucia satysfakcji w pracy. Dzięki zaangażowaniu hiree w godne warunki pracy możesz mieć pewność, że każdy potencjalny pracodawca znaleziony za pośrednictwem tej platformy podziela te same wartości.

Niezależnie więc od tego, czy dopiero zaczynasz swoją karierę, czy też szukasz czegoś nowego – zwróć się do hiree jako do zaufanego partnera w poszukiwaniu pracy zapewniającej godne warunki zatrudnienia.