Jeśli jeszcze nie znasz swojego typu zawodowego, uzupełnij nasz test preferencji zawodowych.

Czy test wskazał, że twoim głównym typem zawodowym jest Badacz? Teraz możesz przeczytać pogłębiony opis swojej osobowości zawodowej.  

Twoim żywiołem jest zdecydowanie nauka. Lubisz analizować otaczającą Cię rzeczywistość oraz nie boisz się eksploracji  nowych rozwiązań! Marzyłeś_aś kiedykolwiek o karierze akademickiej, pracy w laboratorium lub zawodach związanych z analizowaniem procesów i rozwiązywaniem problemów? Możesz śmiało obrać tę drogę – typ osobowości badacza jest stworzony do tego rodzaju zadań. Filozofowie, nauczyciele akademiccy, ekonomiści, programiści – osoby wykonujące te zawody często należą do grupy określanej mianem “Badaczy”. 

Jaki jest twój typ?

Badacz – zwany czasem „typem badającym” określa ludzi, których podstawową aktywnością jest poznawanie lub obserwowanie. To osoby, które lubią się uczyć, analizować, cenią możliwość rozwoju i wykorzystania wiedzy. Wybierają one najczęściej pracę, która wymaga kontroli środowiska przy pomocy ścisłych metod naukowych, lubią rozwiązywać skomplikowane problemy. Jesteś osobą preferującą działania wymagające zrozumienia różnych zjawisk z otaczającej Cię rzeczywistości. Twój typ zwykle uzyskuje dobre wyniki w zawodach, gdzie dominuje próba eksploracji tego, co jeszcze nie zostało wystarczająco wyjaśnione. Dobrze radzi sobie także w znajdowaniu nowych rozwiązań. Najlepiej sprawdzisz się w zadaniach związanych z obiektami, zjawiskami i procesami.

Badacze oprócz pasji do rozwiązywania problemów i zamiłowania do rozważania abstrakcyjnych idei, posiadają też ciągłą chęć do nauki nowych rzeczy i poszerzania swoich horyzontów. Są otwarci na wszelkie  doświadczenia i lubią podejmować trudne wyzwania. Oprócz zdolności intelektualnych odznaczają się zazwyczaj mocno rozwiniętą kreatywnością i giętkością umysłu, która pozwala im na nieszablonowe podejście do problemów napotykanych na swojej drodze. Umysły Badaczy ogarnięte są ciągłym myśleniem nad ideami. Nikt tak jak oni nie potrafi z pasją mówić o wyzwaniach, które ich dotyczą.  

Jakie są twoje mocne i słabe strony? 

Zaletami typu badawczego są ostrożność, niezależność, dokładność oraz bystrość umysłu. Osoby o typie badawczym często opisywane są jako posiadające zdolności intelektualne, logiczne i matematyczne. Badacz jest świetny w obserwacji rzeczywistości i tworzeniu różnego rodzaju teorii na własny użytek. Wyróżnia go także wysoka kreatywność, otwartość na doświadczenie, silne zaangażowanie w dążeniu do celu i upartość w próbach rozwiązywania trudnych problemów oraz całkowite poświęcenie pracy, w której może realizować swój potencjał intelektualny. 

Z drugiej strony ich perfekcjonizm i chęć ciągłego zdobywania wiedzy może nieść ze sobą zagrożenie. Ciągle poddają w wątpliwość swoje konkluzje i rozwiązania, bojąc się, że mogli gdzieś popełnić błąd. Jako osoby silnie eksplorujące każdy temat nastawione są na szukanie nieprawidłowości w swoim myśleniu czy istniejących schematach. 

W jakim środowisku  zawodowym się odnajdziesz? 

Środowisko badawcze preferuje kompetencje w zakresie uzdolnień analitycznych, naukowych, technicznych. Będziesz czuć się dobrze w miejscu pracy wspierającym jednostki wytrwałe w zdobywaniu wiedzy i sceptyczne w rozwiązywaniu problemów, zmotywowane w poszukiwaniu rozwiązań oraz obdarzone zdolnościami werbalnymi. 

Mimo zdolności logicznych i analitycznych, badacze nie odnajdą się w środowisku wymagającym rutyny i pracy według sztywnych schematów. Potrzebują miejsca, w którym będą się rozwijać i nieustannie stawać przed nowymi wyzwaniami. Idealna praca dla Badacza to taka, w której może realizować swój potencjał twórczy i intelektualny. 

Kierunki studiów często wybierane przez badaczy to biologia, ekonomia, matematyka, geografia, inżynieria chemiczna, astronomia, farmacja, fizyka, filozofia. 

Jakie stanowiska pracy są Ci przeznaczone? 

Zawody, w których możesz osiągnąć sukces, to wszelkie stanowiska związane z nauką, analizą, kreatywnym myśleniem, obserwowaniem procesów i opisywaniem zjawisk. Przeznaczone są dla ciebie takie rodzaje pracy jak: 

 • antropolog
 • astronom
 • archeolog
 • biolog
 • chemik
 • filozof
 •  geolog
 • geograf
 • fizyk
 • farmaceuta
 • matematyk
 • historyk
 • programista
 • politolog
 • statystyk
 • socjolog

Z jakimi typami najczęściej łączy się twój profil?

Badacz zwykle nie występuje jako “czysty” typ osobowości zawodowej. Większość osób wykazuje preferencje dwóch lub trzech typów jednocześnie. Typ badawczy najczęściej łączy się z typem realistycznym i artystycznym.

Niedługo będziesz miał_a okazję poznać dokładniej pozostałe typy zawodowe!

Jeśli jesteś Badaczem, to z pewnością poszukujesz pracy odpowiadającej Twoim preferencjom zawodowym. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z platformy rekrutacyjnej hiree, która opiera swoje narzędzia na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych narzędziach analitycznych. Dzięki temu proces rekrutacji będzie oparty na solidnych dowodach i faktach, a nie tylko subiektywnych ocenach pracowników HR.

Dokładnie tak jak Ty, hiree stawia na badania i analizę informacji, co pozwala na wybór najlepszego kandydata do danego stanowiska. W ten sposób można dopasować osoby o odpowiednich predyspozycjach do konkretnych wymagań pracy. Przejście przez etap selekcji przy pomocy AI-powered marketplace gwarantuje lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz większą efektywność w pozyskiwaniu specjalistów w dziedzinie naukowej czy technicznej – idealnych dla typu osobowości Badacza.

Warto więc pomyśleć nad wykorzystaniem takiej platformy podczas szukania wymarzonej pracy jako badacz lub zdolny naukowiec!